Openingstijden: Webshop: Mo-Fr 9:00 - 18:00
Rating 4,9/5 sterren

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, juistheid en correctheid samengesteld. Windfoilen Nederland is geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hier verstrekte informatie. Wij zijn ons volledig bewust van onze taak om zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in de informatie en/of publicaties voorkomen.

Privacy Statement

De persoonlijke gegevens die je op de site invult, zullen voor het doel waarvoor je de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, mag er niets uit deze website worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in welke vorm of wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere vorm zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Windfoilen Nederland . De informatie die op deze site geboden word zal regelmatig worden gewijzigd of worden aangevuld. Tevens kunnen er eventuele wijzigingen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige vorm van kennisgeving worden aangebracht. Bij het plaatsen van alle informatie op de site windfoilen.nl is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op een van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen.

Activiteiten

Tijdens activiteiten, lessen en verhuur van Windfoilen Nederland kunnen er foto’s & opnames gemaakt worden ten behoeve van promotie doeleinden. Een ieder die Windfoilen Nederland (locatie Surfclub Almere, Gooimeer) bezoekt gaat hiermee akkoord.